Værnes Hørsel

    -din lokale hørselsklinikk                        Tlf: 90939272Om oss


Etter 10 år i audiologimiljøet, ser vi at tilbud og tilgjengelighet innenfor 
hørselsomsorgen ikke er tilfredstillende for innbyggere som bor i distriktene. Derfor har vi et ønske om å gi god tilgang til audiologiske tjenester i distriktskommunene i Værnesregionen, og vi tilbyr derfor hjemmebesøk ved behov. Ta kontakt på tlf 90939272 for mer info og avtale.

Hvem

Værnes Hørsel ble etablert i Juli 2016. Den eies av Monica Skage-Talset og Frits Skage-Talset. De er begge utdannet audiografer med bachelor fra HIST i henholsvis 2005 / 2006 og har bred erfaring fra audiologibransjen.


Autorisert audiograf og daglig leder er Monica Skage-Talset. Hun har erfaring fra Høresentralen ved sykehuset i Arendal og Høresentralen ved Ahus samt fra høreapparatleverandør.

Hva

Vi tilbyr audiologiske tjenester, råd og veiledning til hørselshemmede og tinnitusrammede i regionen. Her får du tilpasset høreapparater, utredning på hørsel og tinnitus, utført høreapparatservice og justering på alle typer høreapparater. Vi forhandler også hørselvern, støypropper, jaktpropper, med mer.

Hvor

Værnes Høresl er lokalisert midt i hjertet av Stjørdal, rett fra "gata" og opp i 2. etg over Egon Restautant finner du oss i nyoppussende lokaler.